Manylion y mater

Polisi Apeliadau Dirwyon Parcio

Mae'r ddogfen yn nodi ein canllawiau ar ystyried heriau, cynrychioliadau ac apeliadau yn erbyn cyhoeddi hysbysiadau tâl cosb yn ogystal â phenderfynu ar brosesau gorfodi i'w dilyn er mwyn sicrhau cysondeb ac ymlyniad i'r ddeddfwriaeth bresennol.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda