Manylion y mater

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Awyr Glân

Datblygu Papur Gwyn ddrafft a gaiff ei lywio gan yr ymgynghoriad helaeth ar y Papur Gwyrdd ar drafnidiaeth ac aer glân a gynhaliwyd yn ystod gwanwyn 2018.  Bydd y Papur Gwyn yn cynnig gweledigaeth hirdymor ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth y ddinas, gan gydweddu'n agos â'r rhaglen waith awyr lân barhaus y mae'r Cyngor yn ei rhoi ar waith gyda Llywodraeth Cymru.  

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 13 Meh 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda