Manylion y mater

CCA Llety Myfyrwyr

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Canllawiau Cynllunio Atodol Pellach i'r cynllun datblygu lleol a fabwysiadwyd yn 2016.  Mae'r canllaw hwn yn ceisio cyflwyno cyngor ac arfer gorau ar gyfer dyluniad a lleoliad llety myfyrwyr, a pha ofynion a safonau sydd eu hangen o ran rheoli gwastraff a pharcio.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda