Manylion y mater

Canllawiau Cynllunio Atodol Addasu Fflatiau

Mae'r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer canllawiau cynllunio atodol pellach i'r cynllun datblygu lleol, a fabwysiadwyd yn 2016. Mae'r ddogfen hon yn manylu ar ganllawiau cynllunio ar gyfer datblygwyr sy'n trosi unedau dibreswyl neu eiddo presennol yn fflatiau. Mae'r canllawiau yn amlinellu cyfres o safonau ac egwyddorion o ran dylunio, amwynder, ac am y tro cyntaf, safonau gofod, sy'n ceisio sicrhau nad yw fflatiau bach iawn yn cael eu datblygu. Mae hefyd yn egluro gofynion parcio a gwastraff. Nid yw'r ddogfen yn ymdrin â fflatiau a adeiledir o'r newydd, sy'n cael eu cynnwys mewn canllawiau eraill.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd