Manylion y mater

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas

Mae datblygiad y Sgwâr Canolog ac agoriad y Gyfnewidfa Trafnidiaeth yn y dyfodol yn gofyn am addasiadau i’r rhwydwaith priffyrdd cyfagos. Mae’r addasiadau hyn yn allweddol i lwyddiant y Gyfnewidfa, symudiad diogel cerddwyr yn yr ardal a gosod rhwydwaith beicio ar wahân.

 

Mae Heol y Porth yn ardal rheoli ansawdd aer ar hyn o bryd. Bydd y prosiect trafnidiaeth hwn yn cael gwared ar draffig trwodd ac yn gwella ansawdd aer yn sylweddol

 

Mae angen trwsio a gwella'r arwynebau priffyrdd, yr isadeileddau a'r palmentydd yn yr ardal. Bydd y prosiect yn darparu atgyweiriadau, a'r gwelliannau sydd eu hangen i gysylltu â'r ardaloedd datblygu a'r stadiwm genedlaethol

Math o fusnes: Key

Statws: wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Angen Penderfyniad: Mehefin 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr