Manylion y mater

Ffordd Dumballs

Bydd yr adroddiad hwn yn cyflwyno uwchgynllun newydd ar gyfer Dumballs Road a chreu tai fforddiadwy Cyngor Caerdydd.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda