Manylion y mater

Papur Gwyn Economaidd

Yn 2017 cyhoeddodd y CyngorMwy o Swyddi a Swyddi Gwell’, Papur Gwyrdd Strategaeth Economaidd. Mae’r adroddiad yn rhan o’r broses ymgynghori ac yn cyflwyno’r Papur Gwyrdd dilynol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda