Manylion y mater

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr ystyriodd y Cabinet adroddiad yn nodi cynlluniau â blaenoriaeth y Cyngor yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B. Ymhlith y blaenoriaethau mae cynnig i Ysgol Uwchradd Willows gael ei ail-adeiladu a’i ehangu i gynnig ysgolion uwchradd 11-16 newydd gydag wyth dosbarth mynediad. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymgynghori ar y cynnig hwn.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Pobl yr ymgynghorir â hwy

Byddwn yn ymgynghori ag ystod o randdeiliaid gan gynnwys Aelodau, Llywodraethwyr, Penaethiaid, staff ysgol, rhieni, plant a phreswylwyr lleol yn rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda