Manylion y mater

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Fitzalan

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr ystyriodd y Cabinet adroddiad yn nodi cynlluniau â blaenoriaeth y Cyngor yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B. Bydd yr adroddiad hwn yn nodi’r cynnig i ail-adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan fel ysgol uwchradd 11-18 newydd gyda 10 dosbarth mynediad ac yn manylu’r ymatebion i’r ymgysylltiad cyhoeddus.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol

Y Broses Ymgynghori

Bydd ymgysylltiad cyhoeddus yn cael ei gynnal gydag Aelodau, y gymuned leol, staff a Llywodraethwyr yr ysgol, ysgolion lleol eraill, disgyblion a rhanddeiliaid eraill.

 

Pobl yr ymgynghorir â hwy

A public engagement will be undertaken with Members, the local community, staff and Governors of the school, other local schools, pupils and other stakeholders.

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda