Manylion y mater

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Mae’radroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o berfformiad y Cyngor ar gyfer Chwarter 3 y flwyddyn ariannol 2018-19, gan roi cyfle i’r Cabinet i adolygu perfformiad, ystyried unrhyw faterion newydd, a chyfarwyddo unrhyw gamau adferol sydd eu hangen. 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 21 Chwe 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda