Manylion y mater

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Byddyr adroddiad yn amlinellu sefyllfa monitro ariannol cyffredinol y Cyngor mewn perthynas â chyfrifon cyfalaf a refeniw. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad o’r prif amrywiaethau’n seiliedig ar naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 21 Chwe 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda