Manylion y mater

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Argymell bod cynigion cyllidebol y Cabinet yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor ynghyd â’r argymhellion statudol angenrheidiol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 21 Chwe 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Red/Coch

Penderfyniadau

Eitemau Agenda