Manylion y mater

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Mae cyflawniad goleuadau stryd LED ar y rhwydwaith ffyrdd strategol wedi llwyddo i gefnogi lleihad mewn defnydd ynni ac Ôl-Troed Carbon Caerdydd.  

 

Mae peilot preswyl yn Radur yn dangos bod pryderon ynghylch goleuadau stryd LED mewn ardaloedd preswyl.

 

Mae datblygu goleuadau stryd LED preswyl ‘buddsoddi i arbed’ yn rhoi cyfleoedd pellach i leihau defnydd ynni ac Ôl-Troed Carbon Caerdydd.

 

Bydd cysylltu goleuadau stryd LED i System Reoli Canolog yn galluogi gweithrediad seilwaith SMART. Bydd yr adroddiad yn adnabod y buddion a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â seilwaith SMART i brojectau i’r dyfodol.   

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda