Manylion y mater

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Mae’rStrategaeth Tai Pobl H?n hon yn gosod sut bydd y Cyngor a phartneriaid yn llywio ac yn cyflawni gwasanaethau tai a chysylltiedig i bobl h?n, a sut gall y ddarpariaeth hon helpu i fynd ar ôl blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol ehangach.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Y Broses Ymgynghori

Ymgynghoriadpreswyl cychwynnol a bore coffi yn Brentwood Court; Clos Y Nant; Minton Court; T? Popular a Th? Nelson, mewn perthynas â gwaith gwella sydd wedi’i drefnu  ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. Mae manyleb fanwl ar gyfer pob Cynllun Byw Cymunedol wedi’i datblygu i sicrhau cysondeb

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda