Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18

Diweddaru aelodau’r Cabinet ynghylch y gwaith a wnaed i wella’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion y mae angen gwasanaethau penodol y Cyngor a sicrhau bod y trefniadau hyn yn effeithiol.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Cyswllt: Sarah McGill, Corporate Director, People & Communities E-bost: s.mcgill@cardiff.gov.uk Tel: 0292087 2900.

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda