Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2012 - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Election summary for Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Adamsdown Manzoor Ahmed Welsh Labour / Llafur Cymru
Nigel Howells Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Butetown Ali Ahmed Welsh Labour / Llafur Cymru
Caerau Peter Bradbury Welsh Labour / Llafur Cymru
Elaine Simmons Welsh Labour / Llafur Cymru
Cathays Elizabeth Clark Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Sam Knight Welsh Labour / Llafur Cymru
Sarah Merry Welsh Labour / Llafur Cymru
Chris Weaver Welsh Labour / Llafur Cymru
Creigiau a Sain Ffagan Graham Thomas Ceidwadwyr
Cyncoed Margaret Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Kate Lloyd Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
David Rees Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Gabalfa Ed Bridges Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Gareth Holden Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Glan-yr-Afon Iona Gordon Welsh Labour / Llafur Cymru
Phillip Hawkins Welsh Labour / Llafur Cymru
Cecilia Love Welsh Labour / Llafur Cymru
Grangetown Ashley Govier Welsh Labour / Llafur Cymru
Chris Lomax Welsh Labour / Llafur Cymru
Lynda Thorne Welsh Labour / Llafur Cymru
Llandaf Gareth Aubrey Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Kirsty Davies Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Llanishen Phil Bale Welsh Labour / Llafur Cymru
Andrew Graham Ceidwadwyr
Garry Hunt Welsh Labour / Llafur Cymru
Julia Magill Welsh Labour / Llafur Cymru
Llanrhymni Keith Jones Welsh Labour / Llafur Cymru
Heather Joyce Welsh Labour / Llafur Cymru
Derrick Morgan Welsh Labour / Llafur Cymru
Llys-Faen David Walker Ceidwadwyr
Pen-y-Lan Joe Boyle Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Tricia Burfoot Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Bill Kelloway Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Pentwyn Joseph Carter Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Paul Chaundy Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Keith Hyde Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Judith Woodman Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Pentyrch Craig Williams Ceidwadwyr
Plasnewydd Daniel De'Ath Welsh Labour / Llafur Cymru
Mohammad Javed Welsh Labour / Llafur Cymru
Sue Lent Welsh Labour / Llafur Cymru
Mary McGarry Welsh Labour / Llafur Cymru
Pontprennau a Phentref Llaneirwg Georgina Phillips Welsh Labour / Llafur Cymru
Dianne Rees Ceidwadwyr
Radur a Phentre-Poeth Rod McKerlich Ceidwadwyr
Rhiwbeina Jayne Cowan Grwp Annibynnol
Adrian Robson Grwp Annibynnol
Eleanor Sanders Grwp Annibynnol
Sblot Luke Holland Welsh Labour / Llafur Cymru
Gretta Marshall Welsh Labour / Llafur Cymru
Huw Thomas Welsh Labour / Llafur Cymru
Tredelerch Bob Derbyshire Welsh Labour / Llafur Cymru
Jacqueline Parry Welsh Labour / Llafur Cymru
Treganna Richard Cook Welsh Labour / Llafur Cymru
Cerys Furlong Welsh Labour / Llafur Cymru
Ramesh Patel Welsh Labour / Llafur Cymru
Trelái Susan Goddard Welsh Labour / Llafur Cymru
Russell Goodway Welsh Labour / Llafur Cymru
Jim Murphy Welsh Labour / Llafur Cymru
Trowbridge Ralph Cook Welsh Labour / Llafur Cymru
Michael Costas-Michael Welsh Labour / Llafur Cymru
Monica Walsh Welsh Labour / Llafur Cymru
Tyllgoed Lisa Ford Plaid Cymru
Neil McEvoy Plaid Cymru
Paul Mitchell Welsh Labour / Llafur Cymru
Y Mynydd Bychan Fenella Bowden Heath Annibynnol
Graham Hinchey Welsh Labour / Llafur Cymru
Lyn Hudson Ceidwadwyr
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais Chris Davis Welsh Labour / Llafur Cymru
Jonathan Evans Welsh Labour / Llafur Cymru
David Groves Welsh Labour / Llafur Cymru
Ben Thomas Welsh Labour / Llafur Cymru
Ystum Taf Dilwar Ali Welsh Labour / Llafur Cymru
Siobhan Corria Welsh Labour / Llafur Cymru