Etholiad Seneddol y DU - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019

Canlyniadau'r etholiad fesul Plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 3 40%
Labour and Co-operative Party / Llafur a 'r Blaid Gydweithredol 1 14%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 29%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 5%
Plaid Cymru / Party of Wales 0 4%
Brexit Party 0 3%
Welsh Liberal Democrats - To stop Brexit / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - i Stopio Brexit 0 3%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 2%
Independent / Annibynnol 0 < 1%
Gwlad Gwlad 0 < 1%
Mae'r Blaid Sosialaidd Prydain Fawr 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 69%