Etholiad Seneddol y DU - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

Canlyniadau'r etholiad fesul Plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 4 57%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 31%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 5%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 5%
UKIP Wales / UKIP Cymru 0 1%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Pirate Party UK 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 70%