Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Election summary for Constituencies
Constituencies Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Cardiff Central Jenny Ann Rathbone Welsh Labour / Llafur Cymru
De Caerdydd a Phenarth Humphrey Vaughan Ap David Gething Welsh Labour / Llafur Cymru
Gogledd Caerdydd Julie Morgan Welsh Labour / Llafur Cymru
Gorllewin Caerdydd Mark Drakeford Welsh Labour / Llafur Cymru