Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Canlyniadau'r etholiad fesul Plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 4 41%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 0 15%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 15%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 10%
UKIP Wales 0 8%
Plaid Geidwadol Cymru 0 6%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 3%
Annibynnol 0 < 1%
Freedom to choose 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 48%