Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd - Dydd Iau, 15fed Tachwedd, 2012

Canlyniadau'r etholiad fesul Plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 1 47%
Annibynnol 0 39%
Plaid Geidwadol Cymru 0 15%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a