Canlyniadau etholiadau ar gyfer constituencies

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016