Canlyniadau etholiadau ar gyfer Radur a Phentre-Poeth

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Radur a Phentre-Poeth - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Roderick McKerlich Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1193 43% Wedi'i ethol
Michael Andrew Christopher Deem Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 999 36% Heb ei ethol
Mohammed Rafiqul Islam Welsh Labour / Llafur Cymru 358 13% Heb ei ethol
Hilary Elizabeth Borrow Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 218 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2768
Etholaeth 5195
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2772
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Roderick McKerlich 43% Wedi'i ethol
Michael Andrew Christopher Deem 36% Heb ei ethol
Mohammed Rafiqul Islam 13% Heb ei ethol
Hilary Elizabeth Borrow 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5