Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pentyrch

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Pentyrch - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gavin Hill-John Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 733 47% Wedi'i ethol
Hywel Arthur Wigley Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 518 33% Heb ei ethol
Richard Selwyn Hughes Welsh Labour / Llafur Cymru 234 15% Heb ei ethol
Caroline Morris Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 63 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1548
Etholaeth 2790
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 1551
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gavin Hill-John 47% Wedi'i ethol
Hywel Arthur Wigley 33% Heb ei ethol
Richard Selwyn Hughes 15% Heb ei ethol
Caroline Morris 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Cyfanswm a wrthodwyd1