Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ystum Taf

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Ystum Taf - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cynghorydd Dilwar Ali Welsh Labour / Llafur Cymru 1400 29% Wedi'i ethol
Jennifer Miriam Burke-Davies Welsh Labour / Llafur Cymru 1349 28% Wedi'i ethol
Elizabeth Roberts Morgan Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 531 11% Heb ei ethol
Steffan Paul Webb Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 439 9% Heb ei ethol
Diana Ruth Abuzaid Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 422 9% Heb ei ethol
Gilliam Mary Griffin Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 394 8% Heb ei ethol
Elinor Claire Dixon Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 171 3% Heb ei ethol
Matthew Thomas Dixon Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 104 2% Heb ei ethol
Jonathan Edward Bishop Independent / Annibynnol 56 1% Heb ei ethol
Gwilym Ioan Evans Masnach Unoliaethwyr a Clymblaid Sosialaidd 39 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 4905
Etholaeth 5782
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2537
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd Dilwar Ali 29% Wedi'i ethol
Jennifer Miriam Burke-Davies 28% Wedi'i ethol
Elizabeth Roberts Morgan 11% Heb ei ethol
Steffan Paul Webb 9% Heb ei ethol
Diana Ruth Abuzaid 9% Heb ei ethol
Gilliam Mary Griffin 8% Heb ei ethol
Elinor Claire Dixon 3% Heb ei ethol
Matthew Thomas Dixon 2% Heb ei ethol
Jonathan Edward Bishop 1% Heb ei ethol
Gwilym Ioan Evans 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol2
Cyfanswm a wrthodwyd3