Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llys-Faen

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llys-Faen - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cynghorydd David Walker Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1232 76% Wedi'i ethol
Jessica Taylor Welsh Labour / Llafur Cymru 219 13% Heb ei ethol
Myfanwy Price Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 130 8% Heb ei ethol
Anthony John Couch Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 49 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1630
Etholaeth 2903
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 1635
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd David Walker 76% Wedi'i ethol
Jessica Taylor 13% Heb ei ethol
Myfanwy Price 8% Heb ei ethol
Anthony John Couch 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd4
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Cyfanswm a wrthodwyd5