Canlyniadau etholiadau ar gyfer Treganna

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Treganna - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Susan Elsmore Welsh Labour / Llafur Cymru 2370 15% Wedi'i ethol
Stephen Leslie Cunnah Welsh Labour / Llafur Cymru 2314 15% Wedi'i ethol
Ramesh Patel Welsh Labour / Llafur Cymru 2301 15% Wedi'i ethol
Rhys Ab Owen Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 2015 13% Heb ei ethol
Elin Tudur Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 1944 12% Heb ei ethol
John Stephen Thomas Lowes Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 1867 12% Heb ei ethol
David Anthony Haydn Davies Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 666 4% Heb ei ethol
Barbara Ann Davies Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 649 4% Heb ei ethol
Morgan Rhys Griffith-David Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 376 2% Heb ei ethol
Aileen Ashmore Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 363 2% Heb ei ethol
Daniel Paul McGowan Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 363 2% Heb ei ethol
Peter Harding Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 281 2% Heb ei ethol
Andrew Owen Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 274 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 15783
Etholaeth 10929
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 5607
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Elsmore 15% Wedi'i ethol
Stephen Leslie Cunnah 15% Wedi'i ethol
Ramesh Patel 15% Wedi'i ethol
Rhys Ab Owen 13% Heb ei ethol
Elin Tudur 12% Heb ei ethol
John Stephen Thomas Lowes 12% Heb ei ethol
David Anthony Haydn Davies 4% Heb ei ethol
Barbara Ann Davies 4% Heb ei ethol
Morgan Rhys Griffith-David 2% Heb ei ethol
Aileen Ashmore 2% Heb ei ethol
Daniel Paul McGowan 2% Heb ei ethol
Peter Harding 2% Heb ei ethol
Andrew Owen 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol2
Cyfanswm a wrthodwyd8