Canlyniadau etholiadau ar gyfer Butetown

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Butetown - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Saeed Noor Ebrahim Welsh Labour / Llafur Cymru 1462 56% Wedi'i ethol
Arreyeh-Naasir Aadan Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 462 18% Heb ei ethol
Heather Ruth Ward Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 356 14% Heb ei ethol
Michail Arapis Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 237 9% Heb ei ethol
Neil Anthony Monteiro Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 85 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2602
Etholaeth 7438
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2597
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Saeed Noor Ebrahim 56% Wedi'i ethol
Arreyeh-Naasir Aadan 18% Heb ei ethol
Heather Ruth Ward 14% Heb ei ethol
Michail Arapis 9% Heb ei ethol
Neil Anthony Monteiro 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol5
Want of Official Mark2
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi1
Cyfanswm a wrthodwyd11