Referendum results for Caerdydd

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd - Dydd Iau, 23ain Mehefin, 2016

Caerdydd - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Remain a member of the European Union Aros yn ae 101788 60%
Leave the European Union Gadael ur Undeb Ewropea 67816 40%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 169604
Etholaeth 243689
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 169745
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 141
Y nifer a bleidleisiodd 70%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Remain a member of the European Union Aros yn ae 60%
Leave the European Union Gadael ur Undeb Ewropea 40%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd82
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi3
Both answers voted for56
Cyfanswm a wrthodwyd141