Canlyniadau etholiadau ar gyfer Butetown

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2012 - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Butetown - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ali Ahmed Welsh Labour / Llafur Cymru 777 37% Wedi'i ethol
Stephen Delme Greening Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 673 32% Heb ei ethol
Elizabeth Josephine Musa Plaid Cymru 386 19% Heb ei ethol
Laura Louise Pike Ceidwadwyr 126 6% Heb ei ethol
Sam Roads Green Party /Plaid Werdd 72 3% Heb ei ethol
Simon Zeigler UK Independence Party (UKIP) 49 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2083
Etholaeth 6918
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2096
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 39
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ali Ahmed 37% Wedi'i ethol
Stephen Delme Greening 32% Heb ei ethol
Elizabeth Josephine Musa 19% Heb ei ethol
Laura Louise Pike 6% Heb ei ethol
Sam Roads 3% Heb ei ethol
Simon Zeigler 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Multi-selection9
Unmarked or Void4
Rejected13
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd4
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol9
Cyfanswm a wrthodwyd39