Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Ardal Heddlu De Cymru - canlyniadau
Election Candidate Plaid 1st Pref % 2nd Pref % Cyfanswm Outcome
Alun Edward Michael Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 161529 41% 43345 63% 204874 Wedi'i ethol
Tim Davies Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 70799 18% 25261 37% 96060 Heb ei ethol
Linet Margaret Purcell Plaid Cymru - The Party of Wales 70770 18% Heb ei ethol
Mike Baker Independent / Annibynnol 67454 17% Heb ei ethol
Judith Barbara Woodman Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 24438 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 394990
Etholaeth 929407
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 415897
Number of ballot papers rejected at the 1st count 20893
Number of ballot papers rejected at the 2nd count 21541
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
Disgrifiad1st Count2nd Count
Unmarked as to the first preference vote97800
Unmarked as to the second preference vote018431
Void for uncertainty as to the first preference vote55900
Void for uncertainty as to the second preference vote03007
Voting for more than one cadidate as to the second preference vote0101
Voting for more than one candidate as to the first preference vote54970
Want of Official Mark10
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi252
Cyfanswm a wrthodwyd2089321541