Canlyniadau etholiadau ar gyfer South Wales Central

Cynulliad Cenedlaethol Rhanbarthol Cymru - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Cynulliad Cenedlaethol Rhanbarthol Cymru

South Wales Central - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr ar restr Welsh Labour / Llafur Cymru 78366 34% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Plaid Cymru: Arweinydd - Leanne Wood/Plaid Cymru: Leader - Leanne Wood 48357 21% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 42185 18% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr UKIP Wales 23958 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14875 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Abolish the Welsh Assembly / Diddymu Cynulliad Cymru 9163 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 7949 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Women's Equality Party 2807 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr The Official Monster Raving Loony Party 1096 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Welsh Trade Unionist & Socialist Coalition 736 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Annibynnol 651 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Welsh Communist Party - Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 520 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr Freedom to choose 470 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 231133
Etholaeth 494773
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 232574
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1417
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
ymgeiswyr ar restr 34% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 21% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr 18% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr ar restr 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr ar restr 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd809
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol600
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi8
Cyfanswm a wrthodwyd1417