Referendum results for Llandaf

Etholiad Cymunedol Llandaf - Dydd Iau, 9fed Ebrill, 2015

Dylai Cyngor Caerdydd yn ailagor Canolfan Ailgylchu Waungron?

Llandaf - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Ydy 853 98%
Na 20 2%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 873
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ydy 98%
Na 2%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2