Referendum results for Llandaf

Etholiad Cymunedol Llandaf - Dydd Iau, 9fed Ebrill, 2015

Dylai Cyngor Caerdydd ailystyried y datblygiadau tai arfaethedig yng Ngogledd Orllewin Caerdydd yng ngoleuni eu heffaith bosibl ar gyfaint traffig, cyfleusterau cymunedol a'r amgylchedd yn Llandaf?

Llandaf - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Ydy 824 94%
Na 48 6%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 872
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ydy 94%
Na 6%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2