Referendum results for Tyllgoed

Etholiad Cymunedol Tyllgoed - Dydd Iau, 5ed Mawrth, 2015

Ydych chi eisiau i'r Cyngor ail-agor Canolfan Ailgylchu Waungron Road?

Tyllgoed - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Ydy 1869 100%
Na 4 0%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1873
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ydy 100%
Na 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3