Referendum results for Tyllgoed

Etholiad Cymunedol Tyllgoed - Dydd Mercher, 30ain Ebrill, 2014

Ydych chi'n meddwl y dylid mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol Adnau ar gyfer Caerdydd?

Tyllgoed - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Na 1311 98%
Ydy 31 2%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1342
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Na 98%
Ydy 2%