Canlyniadau etholiadau ar gyfer Glan-yr-Afon

Is-etholiad Riverside - Dydd Mercher, 7fed Hydref, 2015

Glan-yr-Afon

Glan-yr-Afon - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Caro Wild Welsh Labour / Llafur Cymru 1071 46% Wedi'i ethol
Ruksana Begum Plaid Cymru 780 33% Heb ei ethol
Sean Driscoll Ceidwadwyr 155 7% Heb ei ethol
Gareth John Bennett UK Independence Party (UKIP) 110 5% Heb ei ethol
Hannah Pudner Green Party /Plaid Werdd 109 5% Heb ei ethol
Gwilym Owen Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 85 4% Heb ei ethol
Steffan Bateman Masnach Unoliaethwyr a Clymblaid Sosialaidd 21 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2331
Etholaeth 9758
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2336
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 24%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Caro Wild 46% Wedi'i ethol
Ruksana Begum 33% Heb ei ethol
Sean Driscoll 7% Heb ei ethol
Gareth John Bennett 5% Heb ei ethol
Hannah Pudner 5% Heb ei ethol
Gwilym Owen 4% Heb ei ethol
Steffan Bateman 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol2
Cyfanswm a wrthodwyd5