Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pentref Llaneirwg

Etholiad Cyngor Cymuned Old St Mellons - Dydd Mawrth, 6ed Hydref, 2015

Cyngor Cymuned Pentre Llaneirwg

Pentref Llaneirwg - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dennis Joseph Matthews 262 81% Wedi'i ethol
Jade Smith Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 63 19% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 325
Etholaeth 1944
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 325
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 17%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dennis Joseph Matthews 81% Wedi'i ethol
Jade Smith 19% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1