Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cardiff Central

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2011

Cardiff Central - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Ann Rathbone Welsh Labour / Llafur Cymru 8954 38% Wedi'i ethol
Nigel Howells Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8916 38% Heb ei ethol
Matthew James Smith Ceidwadwyr 3559 15% Heb ei ethol
Christopher John Williams Plaid Cymru 1690 7% Heb ei ethol
Mathab Ahmed Khan Annibynnol 506 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23625
Etholaeth 64347
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 302
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Ann Rathbone 38% Wedi'i ethol
Nigel Howells 38% Heb ei ethol
Matthew James Smith 15% Heb ei ethol
Christopher John Williams 7% Heb ei ethol
Mathab Ahmed Khan 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd267
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol35
Cyfanswm a wrthodwyd302