Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pentyrch

Is-etholiad Pentyrch - Dydd Mawrth, 30ain Mehefin, 2015

Is-etholiad Pentyrch

Pentyrch - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gavin Hill-John Ceidwadwyr 561 40% Wedi'i ethol
Hywel Arthur Wigley Plaid Cymru 543 39% Heb ei ethol
Paul Edward Fisher Welsh Labour / Llafur Cymru 234 17% Heb ei ethol
Munawar Ahmed Mughal Annibynnol 24 2% Heb ei ethol
Ruth Melanie Osner Green Party /Plaid Werdd 22 2% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1394
Etholaeth 2800
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 1397
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gavin Hill-John 40% Wedi'i ethol
Hywel Arthur Wigley 39% Heb ei ethol
Paul Edward Fisher 17% Heb ei ethol
Munawar Ahmed Mughal 2% Heb ei ethol
Ruth Melanie Osner 2% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3