Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Caerdydd

Etholiad Seneddol y DU - Dydd Iau, 7fed Mai, 2015

Etholiad Seneddol Gogledd Caerdydd

Gogledd Caerdydd - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alun Craig Williams Ceidwadwyr 21709 42% Wedi'i ethol
Mari Gwenllian Williams Welsh Labour / Llafur Cymru 19572 38% Heb ei ethol
Ethan Wilkinson UK Independence Party (UKIP) 3953 8% Heb ei ethol
Elin Mair Walker Jones Plaid Cymru 2301 4% Heb ei ethol
Elizabeth Mary Clark Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1953 4% Heb ei ethol
Ruth Melanie Osner Green Party /Plaid Werdd 1254 2% Heb ei ethol
Jeffrey Green Christian Party (Wales) 'Proclaiming Christ's Lordship 331 1% Heb ei ethol
Shaun Michael Jenkins Alter Change - Politics. Only Different 78 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 51151
Etholaeth 67196
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 51226
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 80
Y nifer a bleidleisiodd 76%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Craig Williams 42% Wedi'i ethol
Mari Gwenllian Williams 38% Heb ei ethol
Ethan Wilkinson 8% Heb ei ethol
Elin Mair Walker Jones 4% Heb ei ethol
Elizabeth Mary Clark 4% Heb ei ethol
Ruth Melanie Osner 2% Heb ei ethol
Jeffrey Green 1% Heb ei ethol
Shaun Michael Jenkins 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd64
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol14
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi2
Cyfanswm a wrthodwyd80