Canlyniadau etholiadau ar gyfer Radur a Phentre-Poeth

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2012 - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Radur a Phentre-Poeth - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rod McKerlich Ceidwadwyr 1215 53% Wedi'i ethol
Moray Grant Welsh Labour / Llafur Cymru 738 32% Heb ei ethol
Ian Hughes Plaid Cymru 164 7% Heb ei ethol
Laura Pearcy Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 95 4% Heb ei ethol
Zabelle Aslanyan Green Party /Plaid Werdd 68 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2280
Etholaeth 4986
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2278
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rod McKerlich 53% Wedi'i ethol
Moray Grant 32% Heb ei ethol
Ian Hughes 7% Heb ei ethol
Laura Pearcy 4% Heb ei ethol
Zabelle Aslanyan 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Unmarked or Void5
Rejected5
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd15