Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2012 - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Pontprennau a Phentref Llaneirwg - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Georgina Phillips Welsh Labour / Llafur Cymru 1326 28% Wedi'i ethol
Dianne Rees Ceidwadwyr 1004 21% Wedi'i ethol
Mark Watkins Welsh Labour / Llafur Cymru 993 21% Heb ei ethol
Jane Rogers Ceidwadwyr 940 20% Heb ei ethol
Edward Wilson Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 141 3% Heb ei ethol
Mauro Caresimo Plaid Cymru 130 3% Heb ei ethol
Matthew Lovett Green Party /Plaid Werdd 107 2% Heb ei ethol
Charles Woodman Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 79 2% Heb ei ethol
Ceri Tegwyn Plaid Cymru 73 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 4793
Etholaeth 7063
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2538
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 30
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Georgina Phillips 28% Wedi'i ethol
Dianne Rees 21% Wedi'i ethol
Mark Watkins 21% Heb ei ethol
Jane Rogers 20% Heb ei ethol
Edward Wilson 3% Heb ei ethol
Mauro Caresimo 3% Heb ei ethol
Matthew Lovett 2% Heb ei ethol
Charles Woodman 2% Heb ei ethol
Ceri Tegwyn 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Multi-selection3
Unmarked or Void6
Voter Identified1
Rejected10
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol3
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi1
Cyfanswm a wrthodwyd30