Canlyniadau etholiadau ar gyfer Treganna

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Treganna - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Stephen Cunnah Welsh Labour / Llafur Cymru 2761 16% Wedi'i ethol
Susan Elsmore Welsh Labour / Llafur Cymru 2629 16% Wedi'i ethol
Jasmin Chowdhury Welsh Labour / Llafur Cymru 2462 15% Wedi'i ethol
Eleri Lewis Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 2408 14% Heb ei ethol
John Ap Steffan Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 2356 14% Heb ei ethol
Matthew Hawkins Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 2033 12% Heb ei ethol
Jonathon Segarty Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 485 3% Heb ei ethol
Bhupendra Pathak Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 440 3% Heb ei ethol
Muhammad Raz Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 414 2% Heb ei ethol
Henry George Mayall Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 205 1% Heb ei ethol
Ian John Newton Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 170 1% Heb ei ethol
Osman Marks Propel 132 1% Heb ei ethol
Lucy Sarah Stayt Propel 111 1% Heb ei ethol
John Gabb Propel 97 1% Heb ei ethol
Taryn Tarrant-Cornish Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition 76 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 16779
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 5782
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Stephen Cunnah 16% Wedi'i ethol
Susan Elsmore 16% Wedi'i ethol
Jasmin Chowdhury 15% Wedi'i ethol
Eleri Lewis 14% Heb ei ethol
John Ap Steffan 14% Heb ei ethol
Matthew Hawkins 12% Heb ei ethol
Jonathon Segarty 3% Heb ei ethol
Bhupendra Pathak 3% Heb ei ethol
Muhammad Raz 2% Heb ei ethol
Henry George Mayall 1% Heb ei ethol
Ian John Newton 1% Heb ei ethol
Osman Marks 1% Heb ei ethol
Lucy Sarah Stayt 1% Heb ei ethol
John Gabb 1% Heb ei ethol
Taryn Tarrant-Cornish 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol4
Cyfanswm a wrthodwyd10