Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llys-Faen

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2012 - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Llys-Faen - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Walker Ceidwadwyr 999 73% Wedi'i ethol
Joshua Lovell Welsh Labour / Llafur Cymru 231 17% Heb ei ethol
Myfanwy Price Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 61 4% Heb ei ethol
Anthony Couch Plaid Cymru 49 4% Heb ei ethol
Rosa Thomas Green Party /Plaid Werdd 27 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1367
Etholaeth 2868
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 1368
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Walker 73% Wedi'i ethol
Joshua Lovell 17% Heb ei ethol
Myfanwy Price 4% Heb ei ethol
Anthony Couch 4% Heb ei ethol
Rosa Thomas 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Unmarked or Void2
Rejected2
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd6