Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ward Pentyrch

Cyngor Cymuned Pentyrch (Ward Pentyrch) - Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020

Ward Pentyrch - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ian JONES Independent / Annibynnol 190 60% Wedi'i ethol
Gary Richard DIXON Ceidwadwyr 126 40% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 316
Etholaeth 1901
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ian JONES 60% Wedi'i ethol
Gary Richard DIXON 40% Heb ei ethol