Canlyniadau etholiadau ar gyfer Morganstown Ward

Cyngor Cymuned Radur a Phentre-Poeth (Ward Pentre-Poeth) - Dydd Iau, 6ed Chwefror, 2020

Cyngor Cymuned Radur a Phentre-Poeth (Ward Pentre-Poeth)

Morganstown Ward - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Allan Cook 250 72% Wedi'i ethol
Lenton-Johnson Michelle Louise 96 28% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 346
Etholaeth 1884
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 347
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 18%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Allan Cook 72% Wedi'i ethol
Lenton-Johnson Michelle Louise 28% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1