Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanishen

Llanisien Fesul Etholiad - Dydd Iau, 21ain Tachwedd, 2019

Llanishen - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Siân-Elin Melbourne Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1566 43% Wedi'i ethol
Garry Hunt Labour and Co-operative Party / Llafur a 'r Blaid Gydweithredol 1254 35% Heb ei ethol
Will Ogborne Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 387 11% Heb ei ethol
Chris Haines Plaid Cymru / Party of Wales 209 6% Heb ei ethol
Michael David Cope Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 138 4% Heb ei ethol
Lawrence Douglas Gwynn Independent / Annibynnol 59 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 3613
Etholaeth 13227
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 3620
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 1617
Y nifer a bleidleisiodd 27%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Siân-Elin Melbourne 43% Wedi'i ethol
Garry Hunt 35% Heb ei ethol
Will Ogborne 11% Heb ei ethol
Chris Haines 6% Heb ei ethol
Michael David Cope 4% Heb ei ethol
Lawrence Douglas Gwynn 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd7