Canlyniadau etholiadau ar gyfer Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Is-etholiad Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mia Rhiannon Rees Ceidwadwyr 1544 36% Wedi'i ethol
Marc Alan Palmer Welsh Labour / Llafur Cymru 1190 28% Heb ei ethol
Dan Allsobrook Plaid Cymru / Party of Wales 674 16% Heb ei ethol
Sian Anne Donne Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 588 14% Heb ei ethol
David Peter Griffin The Green Party / Plaid Werdd 248 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 4244
Etholaeth 12589
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 2494
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mia Rhiannon Rees 36% Wedi'i ethol
Marc Alan Palmer 28% Heb ei ethol
Dan Allsobrook 16% Heb ei ethol
Sian Anne Donne 14% Heb ei ethol
David Peter Griffin 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9