Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyncoed

Cyncoed Fesul Etholiad - Dydd Mawrth, 16eg Gorffennaf, 2019

Cyncoed - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Robert James Hopkins Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1920 55% Wedi'i ethol
Peter Michael Hudson Ceidwadwyr 838 24% Heb ei ethol
Madhu Khanna-Davies Welsh Labour / Llafur Cymru 560 16% Heb ei ethol
Morgan Meurig Rogers Plaid Cymru / Party of Wales 152 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 3470
Etholaeth 8268
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 3484
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robert James Hopkins 55% Wedi'i ethol
Peter Michael Hudson 24% Heb ei ethol
Madhu Khanna-Davies 16% Heb ei ethol
Morgan Meurig Rogers 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd14
Cyfanswm a wrthodwyd14